Wat is een trimester?

Een trimester is één van de 4 perioden waarin een jaar verdeeld wordt, elk bestaande uit drie maanden.

Een trimester is hetzelfde als een kwartaal. Het woord trimester komt uit het latijn, tres betekent drie en mensis betekent maanden. Een trimester is dus een kwart jaar, 13 weken of 91 dagen. 

SnelVerder.nl