Wat is een el?

Een el is een oude lengtemaat welke in 1725 de nationale standaard was.

In 1725 gebruikten wij allemaal de Haagse el, welke 69,4 cm inhield. Voor deze tijd had elke stad een eigen definitie van wat een el inhield, en dus verschilden deze over heel het land. In 1820 werd het Nederlands metriek stelsel ingesteld en werd de el gelijk gesteld aan een meter. In 1869 werden oude benamingen zoals de el afgeschaft en werd het officieel een meter.

SnelVerder.nl