Wanneer is Valentijnsdag?

Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari

Waar het Valentijnsfeest nou precies vandaan komt, dat weet niemand. Er zijn veel legendes en waarschijnlijkheden, maar een duidelijk antwoord op de vraag is er niet. Zo is er het verhaal dat dat het Valentijnsfeest het oude Lupercalia, een vruchtbaarheidsfeest, moet vervangen. Dit feest werd ter ere van de Romeinse godin Juno, de beschermgodin van de vrouw en het huwelijk, en de Romeinse god Pan, de god van de natuur, gegeven.

Een ander verhaal die de ronde doet is dat een Sint-Valentijn vervolgd werd om zijn geloofd. De Romeinse keizer Claudius II was onder de indruk van Sint-Valentijn en probeerde hem te bekeren naar het heidense geloof. Sint-Valentijn wilde hier niet aan geloven en probeerde juist de Romeinse keizer te bekeren naar het christendom. Dit was aanleiding voor de Romeinse keizer om Sint-Valentijn te executeren. Doordat dit verhaal geen connectie heeft met liefde is er in de moderne tijd een draai gegeven aan dit verhaal. Zo zou Sint-Valentijn geweigerd hebben om een, tot nu toe onbekende, wet uit te voeren die jonge mannen verbood te trouwen. Ook heeft history.com een andere, romantische, versie uitgebracht. Waarbij hij een brief gegeven zou hebben aan de blinde dochter van zijn cipier. Na het ontvangen van de brief zou de dochter weer kunnen zien en de brief kunnen lezen. Dit als symbool voor de eerste valentijnskaart.

Commercieel feest

Alles wijst er echter op dat het hier slechts op een commercieel feest gaat welke in het leven is geroepen door de winkeliers om meer te verkopen. Uit commercieel oogpunt is dit allen begonnen in de Verenigde Staten met de insteek dat men anoniem de liefde kon verklaren. Sinds midden jaren 90 is dit een groot succes geworden. In 2007 deed zo'n 35% van Nederland iets aan Valentijnsdag, in 2012 is dat iets gedaald tot 24%.

SnelVerder.nl