Hoeveel mensen zijn er in totaal geboren op aarde?

Naar schatting zijn er in totaal 108 miljard mensen geboren op aarde.

De telling wordt gestart circa rond 50.000 v.C.. Hierbij is rekening gehouden dat er tot de moderne tijd continu een stabiele groei in het aantal mensen is geweest.

Bron: Population Reference Bureau estimates.

SnelVerder.nl